Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

tromp2Eg er så inderlig lei av høyresida sine forsøk på å skape inntrykk av at velferdsordningene «fanger» mennesker i «utenforskap», når sannheten er at ordningene hjelper mennesker i nød.

Eg er lei av at høyresida bruker overdrivelser, fordreininger og direkte løgn for å få oss til å tro at vi har ein «uføreeksplosjon» over oss, når andelen uføre er stabil.

Eg er lei av å høyre at løysinga på disse «problemene» er å stramme inn på ytelsene. Å svekke økonomien til dei fattigste i samfunnet … DET er liksom ei løysing for dei fattigste!?

Det er som å si at bare vi dytter deg ut i stormen, vil du sikkert lære å sole deg!

Seriøst; – dette er absurd politikk.
Det gir inga meining å tro at folk skal komme seg lettere tilbake til arbeidslivet fordi du gir dei mindre ressurser å klare seg med. Det er politikk basert på ei feilaktiv myte om at folk er late, uvillige og i stand til å trekke seg sjøl opp av myra etter nakkehåra. At dei er fanga i «utenforskapet».

Denne politikken, om den blir gjennomført, gir det sørgelige resultatet at mennesker som har vært uheldige i livet blir satt i skammekroken, som fattigfanter.

Det er ikkje overraskende at regjeringa vil gjøre sånt, for liberalistene i regjeringa er så blinda av eigne ideologiske dogmer, at dei ikkje lenger ser virkeligheten. Dei MÅ forvrenge og lyge for å kunne holde ein feilslått ideologi i live.

Virkeligheten er at liberalistiske ideer feiler i heile den vestlige verda. Fattigdommen i USA er grell. Arbeidsløysa i Europa er stygg. Dei økonomiske systema som dominerer verden, utarmer jorda vår og gjør framtida utrygg.

Vi treng endringer.

Vi treng løysinger som bygger på anna enn fri handel og kapital-spinning. Og det nærmeste vi har av løysinger i dag, er det sosialdemokratiske kompromisset som vart skapt i Norden i forrige århundre. Dei stod for ein balanse i politisk tenkning som vi treng å fornye. Sosialdemokratiet er ikkje lenger nok, det veit vi, men det er det beste stedet å starte. Vi her i Norge, og Norden, har faktisk det beste startstedet for å skape eit samfunn for framtida. Å gå vekk fra det, er det dummeste vi kan gjøre.
Vi treng positive endringer, basert på realiteter.

eggNavnlNÅ!
I vår tid!
Så la oss stemme vekk Høgre og FRP!
Dei er skremmende kortsiktige i sine politiske målsettinger, og det har vi ikkje lenger råd til. Vi har ikkje tid til det.

Det er på tide med endring: kommunismen tapte for kapitalismen. Nå er det på tide at kapitalismen og liberalismen innser at disse ideologiene også er i ferd med å tape, heilt på eigen hånd. Den ideologiske blindheten på høyresida kan komme til å koste oss alt.

Det handler ikkje bare om uføretrygda; det handler om eit samfunn der vi deler godene, der vi tar vare på hverandre, der vi ser framover og tar valg for barna våre også. Vi treng å vise ansvar for samfunnet vårt, og for framtida til barna våre.

Read Full Post »

A poem today. In English. This text on cats and poems was written by an unknown Irish monk  in the eight century. He was a student of the monastery of Carinthia, and wrote this poem in Gaelich on a copy of St Pauls Epistles.
It has been beautifully translated by Robin Flower. 

Enjoy!

The Cat and I

I and Pangur Bán, my cat
‘Tis a like task we are at;
Hunting mice is his delight
Hunting words I sit all night.

Better far than praise of men
‘Tis to sit with book and pen;
Pangur bears me no ill will,
He too plies his simple skill.

‘Tis a merry thing to see
At our tasks how glad are we,
When at home we sit and find
Entertainment to our mind.

Oftentimes a mouse will stray
In the hero Pangur’s way:
Oftentimes my keen thought set
Takes a meaning in its net.

‘Gainst the wall he sets his eye
Full and fierce and sharp and sly;
‘Gainst the wall of knowledge I
All my little wisdom try.

When a mouse darts from its den,
O how glad is Pangur then!
O what gladness do I prove
When I solve the doubts I love!

So in peace our tasks we ply,
Pangur Bán, my cat, and I;
In our arts we find our bliss,
I have mine and he has his.

Practice every day has made
Pangur perfect in his trade;
I get wisdom day and night
Turning darkness into light.

Read Full Post »