Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘svineinfluensa’

Jeg har bestemt meg for å si nei til vaksine mot svineinfluensa. Jeg har et generellt nøkternt forhold til inntak av medisiner; de er sterke kjemikalier jeg helst bruker når jeg er virkelig syk, trenger det og er overbevist om at de vil hjelpe kroppen min å bli frisk. Til en viss grad kan jeg tenke meg å ta medisin i forebyggende hensikt, foreksempel som vaksine, men da vil jeg helst velge det utfra en nøktern og tillitsvekkende informasjon om risikoen; risikoen for sykdom og risikoen ved å ta vaksinen.

I forhold til svineinfluensa syns jeg det er for mange ubesvarte spørsmål, så jeg velger å la være. For meg virker det som om det er skapt en merkelig opphetet stemning rundt denne sykdommen, som ikke korresponderer med informasjonen om dens faktiske utbredelse og styrke.

Flere ting har fått meg til å tenke dette, den mest nylige er DENNE saken.

Jeg syns det virker svært risikabelt å skulle forsyne store deler av befolkningen med en vaksine der produsenten fraskriver seg ansvaret for eventuelle bivirkninger. Det er et klart signal om at denne medisinen ikke er grundig nok testet. Det virker som et stort og lite tillitsvekkende eksperiment med folks helse. Jeg liker det ikke.

Det jeg liker minst ved det, er det faktum at våre helsemyndigheter ikke har maktet å holde hodet kaldt. Jeg tror at en nøktern og fornuftig tilnærming til denne epidemien ville vært å vente litt med de radikale tiltakene, og først få konkret dokumentasjon på utbredelse og virkning.

Nå ser det ut som alvorsgraden i denne sykdommen er svært overdrevet. Den virker ikke å være mer alvorlig for befolkningen som helhet enn en vanlig influensa. Og jeg tror ikke det skyldes forholdsreglene vi har tatt. Denne sykdommen er bare ikke så farlig som det er blitt hevdet.

Jeg har tre spørsmål:

  1. Hvorfor er stemningen rundt denne sykdommen så opphetet?
  2. Hvorfor er det satt igang så kraftige tiltak på så tynt grunnlag?
  3. Hvem blant våre helsemyndigheter har bidratt til å kaste bensin på bålet?

Read Full Post »